Individuālas kompensācijas vācu civilpersonām, kas tikušas nodarbinātas spaidu darbos

Vācijas Bundestāga Budžeta komisija 2016. gada 6. jūlijā ir apstiprinājusi Vadlīniju par individuālas kompensācijas izmaksāšanu bijušajām vācu spaidu darbos nodarbinātajām personām. Saskaņā ar to personas par izciestajiem spaidu darbiem var saņemt simbolisku finansiālu kompensāciju 2500 Eiro apmērā. Sīkāki nosacījumi kompensācijas saņemšanai ir ietverti Vadlīnijā par individuālas kompensācijas izmaksāšanu, kas pēc publicēšanas federālajā vēstnesī ir pieejami arī Internetā www.bva.bund.de/zwangsarbeiter

Vadlīniju par individuālas kompensācijas izmaksāšanu stājas spēkā 2016. gada 1. augustā. Vadlīniju īsteno Federālā administratīvā pārvalde. Pieteikuma veidlapas ar skaidrojumiem ir pieejamas arī angļu, poļu, rumāņu un krievu valodās. Sākot ar 2016. gada 1. augustu tās var lejupielādēt Federālās administratīvās pārvaldes vietnē www.bva.bund.de/zwangsarbeiter . Sīkāka informācija atrodama šajā pašā vietnē.