Vēstnieks un vēstniecības nodaļas

Vēstnieks Rolfs Šute

Vēstnieks

Vēstnieks ir Vācijas Federatīvās Republikas augstākais pārstāvis Latvijā. Viņš pārstāv Vācijas intereses, uztur Vācijas un Latvijas attiecības, kontaktējoties ar valdības, parlamenta un partiju augstākajiem pārstāvjiem, ar kultūras, uzņēmēju un zinātnieku aprindām, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Rolfs Šute ir Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Rīgā kopš 2015. gada augusta. Pirms tam viņš bija ģenerālkonsuls Sanfrancisko un Bostonā, Berlīnes federālās zemes protokola nodaļas vadītājs u.c. Viņš ir arī politikas nodaļas vadītājs.

Politikas nodaļa

Vācijas vēstniecības politikas nodaļa pievēršas visiem divpusējo un daudzpusējo attiecību jautājumiem, kas skar Vāciju, gan Latviju. Nozīmīgākās tēmas skar Eiropas Savienību un NATO, kā arī Baltijas jūras valstu padomi. Bez tam nodaļa seko līdz arī nozīmīgam uzņemošās valsts politikas notikumiem.

Vadītājs: vēstnieks Rolfs Šute

Manja Klīze

Vēstniecības vadītāja vietniece

Vēstniecības vadītāja vietniece Manja Klīze atbalsta vēstnieku viņa darbā un prombūtnes laikā viņu aizvieto visās jomās gan vēstniecības darbā, gan arī ārējas aktivitātēs.

Vienlaicīgi viņa ir ekonomikas nodaļas vadītāja un pilnvarotā ES jautājumos, kas nozīmē, ka viņa seko līdz arī Latvijas Eiropas politikas attīstības norisēm.


Ekonomikas nodaļa

Vēstniecības ekonomikas nodaļa veicina Vācijas un Latvijas ekonomisko sadarbību. Ekonomikas nodaļa cieši sadarbojas ar Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru, kā arī citām ekonomiku veicinošām institūcijām un vācu uzņēmumiem Latvijā. Vēl viens ekonomikas nodaļas uzdevums ir Latvijas ekonomikas un finanšu politikas attīstības novērošana un ziņojumu sagatavošana. Arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ekonomikas un finanšu jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības kopīgās politikas aspektiem.

Vadītāja: Manja Klīze


Dr. Tomass Šeps

Kultūras, preses un konsulāro jautājumu referents

Kultūras un izglītības nodaļas, preses nodaļas, kā arī juridiskās un konsulārās nodaļas vadītājs ir Dr. Tomass Šeps.

Konsulārā nodaļa

Vēstniecības juridiskā un konsulārā nodaļa sniedz konsultācijas un palīdzību Vācijas pilsoņiem, arī izdod pases un pagaidu dokumentus. Tā konsultē jautājumos par pilsonības tiesībām, laulību slēgšanu starp dažādu valstu pilsoņiem, juridiskām procedūrām Vācijā u.c. Bez tam konsulārā nodaļa var arī apstiprināt dokumentu kopijas, sagatavot konsulārās izziņas, veikt paraksta notariālu apstiprinājumu un sastādīt notariālus aktus. Trešo valstu pilsoņi var konsulārajā nodaļā integrētajā vīzu daļā iesniegt pieteikumus vīzu izsniegšanai, ja viņiem tādas būtu nepieciešamas, lai ieceļotu Vācijā.

Vadītājs: Dr. Tomass Šeps

Kultūras un izglītības nodaļa

Ārējā kultūras un izglītības politika ir Vācijas ārpolitikas būtiska sastāvdaļa. Tādējādi tiek atbalstīta mērķu sasniegšana – Eiropas stiprināšana, miera nodrošināšana, draudzīgu saišu uzturēšana un jaunu partnerattiecību dibināšana. Tās centrālais uzdevums ir radīt un veicināt interesi par vācu valodu, vēsturi, mākslu un literatūru. Vācijas un Latvijas sadarbība un apmaiņa skolu un augstskolu jomā tiek veicināta tāpat kā kopīgās aktivitātes mūzikas, dejas, tēlotājas mākslas vai citās kultūras nozarēs.

Vadītājs: Dr. Tomass Šeps

Preses nodaļa

Latvijas un Vācijas žurnālisti un korespondenti var griezties preses nodaļā, ja viņiem nepieciešama informācija par aktuāliem valdības paziņojumiem. Žurnālisti preses nodaļā var pieteikties arī tad, ja viņi vēlas kādu interviju.

Vadītājs: Dr. Tomass Šeps

Pulkvežleitnants ģenerālštābā Torstens Frīss

Militārā atašeja štābs

Militārā atašeja štābu Viļņā vada pulkvežleitnants ģenerālštābā Torstens Frīss. Viņš nodarbojas ar militārās un drošības politikas tēmām, kā arī par šiem jautājumiem konsultē vēstnieku. Militārā atašeja štābs Lietuvā blakus akreditācijas ietvaros ir atbildīgs arī par kaimiņvalsti Latviju.


Anda Švēde

Tulkošanas nodaļa

Tulkošanas nodaļa ir atbildīga par vēstniecības sniegtās informācijas tulkojumu. Tas attiecas gan uz mutisko tulkošanu, gan arī rakstiskajiem tulkojumiem vēstniecības vajadzībām. Ārējos tulkojumu pasūtījumus tulkošanas nodaļa nepieņem.

 Vadītāja: Anda Švēde

Udo Teils

Administrācija

Administrācija atbild par darbiniekiem, finansēm, dienesta ēkām, kā arī par pārstāvniecības ārvalstīs darba iekšējo organizāciju. Administrācijas uzdevums ir arī administratīvi sagatavot tieslietu studentu – referendāru -  un citu Vācijas augstskolu studentu prakses vietas Vācijas vēstniecībā Rīgā.

Vadītājs: Udo Teils

Vēstnieks un vēstniecības nodaļas

Vācijas vēstniecības Rīgā kolektīvs

Vācijas vēstniecības Rīgā kolektīvs

Adrese, darba laiks, dežūrtelefons ārkārtas gadījumiem

Kontakti

Adrese:
Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība
Raiņa bulvāris 13
Rīga, LV-1050

Tel.: + 371 67085100

Fakss: + 371 67085149

E-pasts: riga%27%diplo%27%de,info

Darba laiks un svētku dienas

Konsulārā nodaļa pieņem apmeklētājus:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no pl. 8:30 līdz 11:30,

trešdienās no pl. 14:00 līdz 16:00
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Tel.: + 371 67085111 (konsulārā nodaļa)
Fakss: + 371 67085149 (konsulārā nodaļa)

Vēstniecība un vīzu daļa ir slēgtas sekojošās svētku dienās:

01.01.2018, pirmdiena
Jaunais gads
30.03.2018, piektdiena
Lielā Piektdiena
02.04.2018, pirmdiena
Lieldienu pirmdiena
01.05.2018, otrdiena
Darba svētki
10.05.2018, ceturtdiena
Kristus Debesbraukšanas diena
21.05.2018, pirmdiena
Vasarsvētku pirmdiena
23.06.2018, sestdiena
Līgo diena
24.06.2018, svētdiena
Jāņu diena
03.10.2018, trešdiena
Vācijas Vienības diena
18.11.2018, svētdiena
Latvijas Neatkarības diena
24.12.2018, pirmdiena
Ziemassvētku vakars
25.12.2018, otrdiena
Pirmie Ziemassvētki
26.12.2018, trešdiena
Otrie Ziemassvētki
31.12.2018, pirmdiena
Vecgada vakars

Dežūrtelefons ārkārtas gadījumiem

Steidzamos neatliekamos ārkārtas gadījumos ārpus darba laika zvaniet:
Tel.: + 371 29466456
Centralizētais tālruņa nummurs ārkārtas gadījumos Vācijas pilsoņiem ārzemēs:
centralizētais tālruņa nummurs: +49-30-5000-2000
centralizētais faksa nummurs: +49-30-5000-51000