Biogrāfija

Dr. Klauss Burkharts, dz. 09.03.1947

1969 - 1974
Seno laiku vēstures, jaunāko laiku vēstures, politoloģijas un angļu literatūras studijas Manheimas universitātē
1974 - 1979
Zinātniskais asistents Manheimas universitātes Jaunāko laiku vēstures katedrā; doktora zinātniskā grāda iegūšana
1979
Iestāšanās ārlietu dienestā
1981 - 1983
Ārlietu ministrija, kultūras nodaļa
1983 - 1986
Vēstniecība Varšavā, ekonomikas nodaļa
1986 - 1989
Ārlietu ministrija, NATO nodaļa
1989 - 1992
Vēstniecība Kairā, Ekonomikas dienesta vadītājs
1992 - 1993
Ārlietu ministrija, Ekonomikas nodaļa
1993 - 1998
Ārpolitikas nodaļa federālā kanclera kancelejā
1998 - 2000
Vēstniecība Londonā, Preses un informācijas dienesta vadītājs
2000 - 2004
Ārlietu ministrija, nodaļas vadītājs Eiropas lietu direkcijā
2004 - 2008
Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Jordānijas Hašmītu Karalistē
2008 - 2010
Vācijas Federatīvās Republikas pārstāvis Palestīnas nacionālajā administrācijā Ramallā
kopš 2010. gada augusta
Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijas Republikā

Uzruna

Biogrāfija

Dr. Klauss Burkharts