Vācijas ārpolitika un Eiropas politika

Eiropas dienas sarīkojums

Vācijas ārpolitika un Eiropas politika

Eiropa uz globusa

Vācijas ārpolitika un Eiropas politika

Vācijas valdība ārpolitikā balstās uz virkni pamatprincipu un stabilu vērtību: Eiropa, transatlantiskā partnerība, globālās aktivitātes miera un drošības interesēs, demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību veicināšana, kā arī iestāšanās par taisnīgu un ilgtspējīgu globalizāciju un sakārtotu starptautisko kārtību.

Vācijas ārpolitika

ES jubilejas svinības – Eiropas svētki

Vācijas Eiropas politika

Eiropas integrācija un Eiropas Savienība veido Vācijas ārpolitikas satvaru un virzību. Eiropas Savienības integrācijas stiprināšana un ciešā sadarbība ar visām ES dalībvalstīm tāpēc pastāvīgi atrodas uzmanības degpunktā.

Daudzos izaicinājumus ārpolitikas jomā laikā, kad pasaule nepārtraukti mainās, iespējams pārvarēt tikai stiprai Eiropai un tikai sadarbībā ar mūsu partneriem Eiropā. Arī tad, ja runa ir par globalizācijas veidošanu un jaunu starptautisko kārtību, ņemot vērā pārbīdes globālajā spēku samērā, Vācija var saglabāt rīcībspēju tikai Eiropas ietvarā. Spēcīgāka Eiropa tātad ir vissvarīgākā atbilde uz globalizācijas izaicinājumiem. Tāpēc Vācijas valdība iestājas par ciešāku sadarbību Eiropā, īpaši Eiropas Savienības Kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, kā arī kopīgi nostiprinot Eiropas ārējās robežas, iekšējo drošību un ekonomikas politiku.

Arī pēc Lielbritānijas lēmuma par izstāšanos no Eiropas Savienības Vācija iestājas par labām partnerattiecībām ar Apvienoto Karalisti.

Vācijas Eiropas politika

Vācijas ārpolitika un Eiropas politika

Europe map with flags vector image, vector

Kā tiek veidota Vācijas ārpolitika? (bez barjerām)

(© Auswärtiges Amt)

Kā tiek veidota Vācijas ārpolitika? (bez barjerām)