Vācijas politiskā sistēma

"Politika" - ar roku rakstīts teksts vācu valodā.

Pamatlikums un konstitucionālie orgāni

Pamatlikums nosaka piecu konstitucionālo orgānu tiesības un pienākumus. Konstitucionālie orgāni ir Bundestāgs, Bundesrāts, federālais prezidents, federālā valdība un Federālā konstitucionālā tiesa.

Pamatlikums

Pamatlikums

Pamatlikums ir Vācijas Federatīvās Republikas juridiskais un politiskais pamats. Tas nosaka valsts pamatstruktūru un būtiskākās vērtības. Pamatlikums atspoguļo veiksmīgu konstitucionālo modeli, kas daudzkārt kalpojis par citu valstu konstitūciju pamatu. Pēc Otrā Pasaules kara Pamatlikums palīdzēja nodrošināt mieru un stabilitāti.

Plašāka informācija (vācu valodā)

Reihstāga ēka Berlīnē, Vācijas Bundestāga mītne

Bundestāgs

Kā Vācijas parlaments Bundestāgs atrodas politiskās dzīves centrā, tas ir Vācijas augstākais demokrātiskais valsts varas orgāns. Likumdošanas process ir viens no pašiem būtiskākajiem Bundestāga uzdevumiem. Dažiem likumprojektiem tomēr ir nepieciešams arī Bundesrāta atbalsts. Bundestāgs ievēl arī federālo kancleru.

Plašāka informācija (angļu valodā)

Bundesrāts, Berlīne, Vācija.

Bundesrāts

Bundesrāts ir federālo zemju pārstāvniecība, tas ir t.s. „Otrā likumdošanas palāta“. Tā pienākums ir izvērtēt katru federālo likumu. Bundesrāta 69 locekļi ir 16 federālo zemju delegāti. Katras federālās zemes balsu skaits tiek aprēķināts proporcionāli iedzīvotāju skaitam. Ņemot vērā to, ka Bundesrāta darbs praktiski norit 16 federālo zemju parlamentos, tiem Vācijas politiskajā kopainā ir nozīmīga loma.

Plašāka informācija (angļu valodā)

Federālais prezidents Franks - Valters Šteinmeiers

Federālais prezidents

Franku Valteru Šteinmeieru Federālā sapulce ievēlēja par Vācijas prezidentu 2017. gada 12. februārī. Viņš, būdams valsts adītājs, pārstāv Vāciju gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī. Federālajam prezidentam ir jāveic dažādi uzdevumi, tostarp viņš spēlē svarīgu lomu integrācijā, kā arī gādā par likumu un konstitūcijas ievērošanu.

Plašāka informācija (angļu valodā)

Vācijas likumi

Federālā konstitucionālā tiesa

Federālajai konstitucionālajai tiesai ir tiesības  demokrātiski likumīgā procesā pieņemtus likumus pasludināt par antikonstitucionāliem, ja tā uzskata, ka tie ir pretrunā ar Pamatlikumu. Strīdos par konstitucionālām problēmām Konstitucionālā tiesa lemj par labu Konstitūcijā noteiktajam varu dalījuma principam.

Plašāka informācija (angļu valodā)

Federālā kanclera birojs

Federālā valdība

Federālās valdības un kabineta sastāvā ir federālais kanclers un federālie ministri. Federālajam kancleram ir tiesības izdot rīkojumus. Ministriem ir nozares kompetences, viņi rīkojumu ietvaros neatkarīgi vada attiecīgās nozares ministrijas.

Plašāka informācija (angļu valodā)

Vācijas politiskā sistēma

Reihstāgs Berlīnē