Latvijas Nepilsoņi

Personas, kurām ir izsniegta nepilsoņa pase, šī dokumenta derīguma termiņa laikā var jebkurā brīdī izceļot no Latvijas un bez īpašas atļaujas atkal atgriezties Latvijā.
Tiesību aktu, kas attiecas uz ārvalstniekiem, izpratnē nepilsoņi tiek pielīdzināti trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā.
Tas nozīmē: ar nepilsoņa pasi Jūs varat bez vīzas ceļot visā Šengenas līguma teritorijā līdz 90 dienām pusgada laikā. Ja Jūs vēlaties strādāt citā ES valstī vai arī citu iemeslu dēļ uzturēties tur ilgāk, Jums pirms izbraukšanas no Latvijas ir jāiesniedz dokumenti vīzas un, vajadzības gadījumā, arī darba atļaujas saņemšanai.
Šādos gadījumos vērsieties, lūdzu, vēstniecības konsulārajā nodaļā. Apmeklētāju pieņemšanas laiks – katru darbadienu no plkst. 8.30 līdz 11.30.

Vīzas anketu Jūs varat lejupielādēt šeit. Šeit Jūs varat iepazīties arī ar dokumentiem, kas jāiesniedz vēstniecībā vīzas noformēšanai.

Vīzu anketas un infolapas par vīzu izsniegšanu

Par vīzu noteikumiem nepilsoņiem

Šengenas vīza