Vīzu jautājumi

Vīza Palielināt attēlu (© dpa / picture-alliance) Jūs neesat ES dalībvalsts pilsonis un plānojat ilgstoši uzturēties Vācijā vai tur strādāt?

Šeit Jūs atradīsiet visu vajadzīgo informāciju, kas nepieciešama vīzas pieprasīšanai.

Dokumentu parakstīšana

Kādi dokumenti man ir jāiesniedz? Mūsu informatīvie materiāli un anketu veidlapas

Pirms nākt uz vēstniecību, lai iesniegtu vīzas pieteikumu, lūdzu, iepazīstieties ar informatīvajos materiālos iekļautām norādēm par iesniedzamajiem dokumentiem. Šeit Jūs varat atrast arī anketas veidlapu, kura Jums būtu jāizdrukā un jāaizpilda jau mājās.

Īkšķis lejā

Jūsu vīzas pieteikums ir ticis noraidīts?

Vīzas pieteikumu noraida, norādot īsu pamatojumu un informāciju par pārsūdzības iespējām.

Vīzas pieteikuma noraidīšana

Vīzas pieteikumu noraida, norādot īsu pamatojumu un informāciju par pārsūdzības iespējām. Personas datu aizsardzības dēļ pieteikuma noraidīšanas iemeslus var paziņot tikai Jums personīgi, bet ne kādai citai personai, piemēram, personai, kura Jūs ielūdz.

Ja Jūs vēlaties iebilst pret vīzas pieteikuma noraidīšanu, Jūs to varat darīt, vēršoties attiecīgajā diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā dienestā viena mēneša laikā pēc lēmuma par vīzas pieteikuma noraidīšanu paziņošanas. Ja lūgumu pārskatīt lēmumu Jūsu vietā iesniedz cita persona, Jums šai personai ir jāizsniedz pilnvara. Pārskatīšanas lūgums ir jāiesniedz rakstiski, nosūtot to pa faksu vai kā parakstītu pielikumu pa e-pastu. Ja attiecīgā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārais dienests, izskatot pārskatīšanas lūgumu un vēlreiz pārbaudot iesniegtos dokumentus un lietas apstākļus, atkārtoti noraida vīzas pieteikumu, Jums lēmumā par pārskatīšanas lūguma noraidīšanu vēlreiz detalizētāk rakstiski tiek paziņoti atteikuma iemesli. Lēmumu par pārskatīšanas lūguma noraidīšanu var pārsūdzēt, ceļot prasību Berlīnes Administratīvajā tiesā.

Kāda informācija jānorāda pārskatīšanas lūgumā?

             Lūdzu, savā lūgumā vienmēr norādiet attiecīgo lietas numuru (lēmumā par vīzas pieteikuma noraidīšanu norādītā lietas numura pēdējie 6 cipari).

             Lūdzu, norādiet visu kontaktinformāciju, kā Jūs esat sasniedzams/a gadījumā, ja radīsies papildus jautājumi (telefona numuru, tostarp, tālsarunu kodu, mobilā telefona numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, pilnu pasta adresi).

             Paskaidrojums par ceļojuma mērķi: pārskatīšanas lūguma Jūs (vēlreiz) varat raksturot, kādam nolūkam Jūs pieprasāt vīzu, un varat iesniegt papildu dokumentus.

 Lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga,

              lūdzu, nosūtiet savu pārskatīšanas lūgumu vīzu daļai tikai vienu reizi

             lūdzu, nesūtiet dokumentus, kurus Jūs jau esat nodevis/usi, iesniedzot vīzas pieteikumu

             lūdzu, gaidiet zvanu vai vēstuli no attiecīgās diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta

Pārskatīšanas procedūrā gan var izmantot advokātu vai citu personu palīdzību, tomēr tas nav noteikti nepieciešams.

Šengenas vīza

Vairāk par vīzu noteikumiem nepilsoņiem

Līdz šim tikai 81,7 % Latvijas iedzīvotāju ir Latvijas pilsonība, apm. 15% Latvijas iedzīvotāju (vairāk nekā 300.000 personām) nav ne Latvijas, ne kādas citas valsts pilsonības. Šīm personām ir izsniegta Latvijas Republikas nepilsoņa pase („Aliens passport“).

Vīzu jautājumi

Šengenas vīza