Duālā profesionālās izglītības sistēma

Vēstnieks Šute atklāj AHK konferenci „MĒS MĀCĀMies“

Duālā profesionālās izglītības sistēma Vācijā dod būtisku ieguldījumu tās ekonomikas stiprināšanā. Sadarbojoties uzņēmumiem un profesionālās izglītības mācību iestādēm, audzēkņi iegūst nepieciešamās zinātības. Izglītības praktisko daļu viņi apgūst uzņēmumos, bet teorētisko – arodskolā.

Valsts prezidenta Andra Bērziņa un Vācijas Federatīvās Republikas prezidenta Joahima Gauka Valmieras sākumskolas apmeklējums

Nodomu protokols starp Latviju un Vāciju

Latvijas un Vācijas divpusējās attiecībās profesionālās izglītības tēma spēlē īpašu lomu. 2013. gadā Vācijas prezidenta Gauka un toreizējā Latvijas Valsts prezidenta Bērziņa klātbūtnē tika parakstīts nodomu protokols par atbalstu, veidojot Latvijā darba vidē balstītas profesionālas izglītības sistēmu.

VETnet buklets

VETnet – profesionālās izglītības eksports

Kopš 2013. gada Vācijas – Baltijas tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā un Lietuvā  Rīgas birojs Vācijas Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā darbojas kā viena no 11 pārstāvniecībām, kas visā pasaulē ir iesaistījušās VETnet  projektā, atbalstot un konsultējot Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju u.c.

VETnet – profesionālās izglītības eksports

Vēstnieks Rolfs Šute atklāj „TehnoBuss Latvija“

"Tehnobuss"

2015. gada 17. aprīlī Kopīgu paziņojumu parakstīja Latvijas ārlietu ministrs Rinkēvičs un Vācijas ārlietu ministrs Šteinmeiers. Tajā Latvija un Vācija apliecināja vēlmi stiprināt divpusējās attiecības un sadarbību ES jautājumos, it īpaši mediju, kultūras un izglītības jomās. Minētajā ietvarā Vācijas Ārlietu ministrija atbalstīja „Tehnobusa“ -  informatīvā autobusa iegādi. 2015. gada 5. septembrī tas tika nodots Latvijas pusei. Kopš tā laika „Tehnobuss“ jau ir pabijis 102 Latvijas skolās un vairāk nekā 9900 skolēniem palīdzējis tuvāk iepazīt metālapstrādes nozares profesijas.

Latvijas - Vācijas kopīgais paziņojums [pdf, 153.89k]

Tehnobuss

Duālā izglītības sistēma Vācijā

(© Vācijas Ārlietu ministrija)

Duālā izglītības sistēma Vācijā

GOVET

Logo

Vācijas valdības starptautiskās sadarbības centrs profesionālās izglītības jomā (GOVET) ir būtiska Vācijas valdības stratēģijas centralizētās sadarbības profesionālās izglītības jomā sastāvdaļa.

GOVET

iMove – Vācijas Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīva

Logo

iMOVE ir Vācijas Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīva. Tās mērķis ir starptautiskās sadarbības atbalsts un sadarbības un biznesa veicināšana profesionālajā izglītībā un kvalifikācijas celšanā.

iMove