Enerģētika un klimats

Meitene rapšu laukā pie vējdzirnavām

Enerģētikas un klimata jautājumi ir cieši saistīti, tomēr tiem jāpārvar dažādi izaicinājumi. Pieaugošā fosilo energoresursu izmantošana veicina klimata pārmaiņas, kam ir katastrofālas sekas daudzos pasaules reģionos. Tajā pašā laikā pasaulē, kur pastāv konkurence par resursiem un energoresursu cenas kāpj, valstīm ir jāspēj nodrošināt savas tautsaimniecības ar energoresursu piegādi. Vācijas valdība konsekventi iestājas par nepieciešamību pārvarēt šos izaicinājumus ar starptautiskās sadarbības palīdzību.

Vācijas Ārlietu ministrijas informācija par enerģētiku

Vācijas ekonomikas un enerģētikas ministrijas informācija par enerģētiku

Logo

Eksporta iniciatīva “Energoefektivitāte”

Lai atbalstītu Vācijas uzņēmumus, apgūstot jaunus tirgus ārvalstīs un veicinātu eksportu, 2007. gada jūlijā Vācijas Ekonomikas un enerģētikas ministrijas vadībā tika izveidota iniciatīva “Energoefektivitāte – ražots Vācijā.”

Eksporta iniciatīva “Energoefektivitāte”Logo

Eksporta iniciatīva “Atjaunojamie energoresursi”

Lai palīdzētu Vācijas uzņēmumiem, kuri darbojas atjaunojamo energoresursu jomā, apgūt jaunus tirgus ārvalstīs, kā arī  lai dotu aktīvu ieguldījumu drošai un ilgtspējīgai energoapgādei, Vācijas Bundestāgs 2003. gadā izveidoja eksporta iniciatīvu atjaunojamo enerģiju joma. Kopš tā laika iniciatīvu vada, koordinē un finansē Vācijas Ekonomikas un enerģētikas ministrija.

Eksporta iniciatīva “Atjaunojamie energoresursi”

Enerģētika un klimats

Jaunā Vācijas energoresursu politika – vai no tās iegūst ir gan vide, gan tautsaimniecība?

(© Vācijas Ārlietu ministrija)

Mēs gribam iesaistīties nākotnes veidošanā, īpaši tad, ja runa ir par klimata aizsardzību. Enerģijas ražošana un patēriņš arvien vairāk iespaido klimatu visā pasaulē, tāpēc aizvien steidzamāk ir nepieciešama konkrēta rīcība. Vācijas energoresursu struktūras politikas izmaiņas nozīmē jauna ceļa sākumu. Tās mērķi ir ne tikai klimata aizsardzība, enerģijas taupīšana un apgādes drošība. Tādējādi jaunas iespējas paveras arī uzņēmējdarbībai Vācijā.