No 2017. gada 01. janvāra paziņojumus par darba ņēmēju norīkošanu no ārvalstīm darbam Vācijā būs iespējams iesniegt tiešsaistē

Mindestlohn Palielināt attēlu (© dpa-picture-alliance)

Neatkarīgi no norīkošanas ilguma no ārvalstīm norīkotajiem darba ņēmējiem jānodrošina darba apstākļi un nodarbinātības noteikumi, kas paredzēti Vācijas normatīvajos aktos, kas regulē minimālo darba algas likmi, minimālo ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un citus noteikumus.

Ārvalstīs reģistrētiem darba devējiem un nomniekiem, kas norīko darba ņēmējus darbam Vācijā vai saņem darba ņēmējus nomā no ārvalstī reģistrēta iznomātāja, ir pienākums informēt Muitu par norīkotajiem darba ņēmējiem un garantēt Vācijas normatīvajos aktos paredzēto darba apstākļu un nodarbinātības noteikumu ievērošanu. Līdz šim šādi paziņojumi tika nosūtīti pa faksu.

No 2017. gada 01. janvāra paziņojumi tiks iesniegti tiešsaistē „Paziņošanas portālā – Minimālā darba alga“. Sūtīt paziņojumus uz līdz šim norādītajiem faksa numuriem būs iespējams tikai līdz 2017. gada 30. jūnijam.

No 2017. gada 01. janvāra „ Paziņošanas portālu – Minimālā darba alga“ varēs lietot tieši tīmekļa vietnē www.meldeportal-mindestlohn.de vai tīmekļa vietnē www.zoll.de rubrikā „Dienesti un datu bāzes“ (Services and Databases). Pēc ātras reģistrācijas būs iespējams iesniegt paziņojumus tiešsaistes režīmā. Līdz ar to Vācijas Muitas pārvalde piedāvā saimnieciskiem subjektiem mūsdienīgu un drošu rīku paziņojumu iesniegšanai.

Paziņošanas portāls - Minimālā darba alga

Plašāka informācija par "Paziņošanas portālu – Minimālā darba alga"

Mindestlohn-Leute

Šajā bukletā atrodama plašāka informācija par  "Paziņošanas portālu – minimālā alga.“

Regula, ar kuru tiek grozīta Regula par paziņošanu par minimālo algu.

Anmeldung zu einem Portal

Regula, ar kuru tiek grozīta Regula par paziņošanu par minimālo algu, sniedz plašāku informāciju par jauno Paziņošanas portālu.