Berlīnes pils atjaunošana

Ir pieņemts lēmums atjaunot Otrā pasaules kara laikā stipri cietušo Berlīnes pili, kuras mūri tika sagrauti 1950. gadā saskaņā ar toreizējās  VDR vadības lēmumu. Diskusijas par Berlīnes pils atjaunošanu iezīmējas vissvarīgākās debates par vāciešu patību atkalapvienotajā Vācijas federatīvajā  Republikā.

Berlīnes pils fasādes palīdzēs vēsturiskajam Berlīnes centram atmirdzēt agrākajā spozmē. Lai saglabātu iespēju saskatīt vēstures pēdas, atjaunotā pils nebūs absolūti identiska ar veco ēku – jaunajā austrumu fasādē būs skatāmi arī modernās arhitektūras elementi.

2008. gadā rīkotajā starptautiskajā arhitektu konkursā pirmo vietu ieguva itāļu arhitekta prof. Franko Stellas projekts. Celtniecības darbus plānots pabeigt 2018. gadā. Ēku izmantos kā starpkultūru dialoga norises vietu un kā starptautisku tikšanos vietu. Humbolta forums no 2019. gada šeit piedāvās globalizācijas diskursa forumu.

www.berliner-schloss.de