Ārējās zinātnes politikas mērķi

Dr. Damaris Odenī Maksa Planka augu pētniecības institūta siltumnīcā Dr. Damaris Odenī Maksa Planka augu pētniecības institūta siltumnīcā (© AA, Foto: Jan Greune) Vācijas Ārlietu ministrijas ārējās zinātnes politikas ietvaros tiek veicināta akadēmiskā un zinātnes apmaiņa starp Vāciju un citām pasaules valstīm.
Tieši globalizētajā zināšanu sabiedrībā, kad itin visur pasaulē pieejama izglītība un zinātības, kad informācija iegūstama dažās sekundēs, ir absolūti nepieciešama Vācijas kā zinātnes un pētniecības aktivitāšu norises vietas iesaiste pārrobežu tīklā. Tas ir priekšnoteikums jaunu zināšanu un ieguvei un tehnoloģiskā progresa panākšanai, kā arī valsts izaugsmei un labklājībai.
Bez tam apmaiņa starptautiskā līmenī palīdz rast atbildes uz aktuālajiem globālajiem jautājumiem, piemēram, klimata izmaiņām, energoapgādes drošību un terorismu. Turklāt apmaiņa veicina sabiedrību un kultūru savstarpējo izpratni. Tādējādi mēs varam iegūt partnerus un draugus visā pasaulē, izmantojot globālo zinātnes un pētniecības tīklu.Līdz ar to ārējai zinātnes politikai ir tikpat liela loma ka ārpolitikai un ekonomikas politikai.
Vācijas Ārlietu ministrijas ārējā zinātnes politika orientējas uz ārpolitikas mērķiem, kā arī konceptuālajām vadlīnijām. Ņemot vērā reģionālās un tematiskās prioritātes, tā tiek īstenota visā pasaulē. Atbalsts galvenokārt paredzēts izcilības projektiem, tomēr netiek aizmirsts arī horizontālais aspekts. Tādējādi starptautiskā kontekstā pastiprinās arī zinātnes un pētniecības darbs. Sevišķi liela vērība tiek piegriezta sadarbībai ar partneriem nacionālajā un internacionālajā līmenī.