Augstskolu sadarbība

Vācijas un Latvijas augstskolu sadarbība piedāvā daudzpusīgas iespējas. Patlaban Augstskolu rektoru konferencē ir reģistrēti 211 sadarbības projekti starp Vācijas un Latvijas augstskolām. Ik gadus daudzi zinātnieki, pasniedzēji un studenti izmanto augstskolu sadarbības piedāvātās iespējas, piemēram, piedaloties dažādās stipendiju un apmaiņas programmās. Viņi ilgtermiņā dod ieguldījumu, lai rastos gan divpusējo, gan pārreģionālo tīklu struktūras. 
Vairākas institūcijas Latvijā ir īpaši pievērsušās augstskolu sadarbības atbalstam, tostarp:

Vācijas akadēmiskais apmaiņas dienests (VAAD)

VAAD ir Vācijas augstskolu kopīga organizācija. Tās uzdevums ir veicināt augstskolu starptautiskos sakarus, galvenokārt, organizējot studentu un zinātnieku apmaiņu. Īpašu kontaktpunkta uzdevumu pilda VAAD filiāle Rīgā.

Kontakti:

VAAD Informācijas centrs Rīgā
Kaļķu iela 1
402. telpa, (4. stāvā)
Rīga, LV-1658 

Logo

Baltijas-Vācijas augstskolu birojs

Augstskolu birojs tika atklāts 2005. gada 13. jūnijā. To kopīgi izveidoja Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Mēklenburgas – Priekšpomerānijas federālā zeme, lai attīstītu Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Vācijas augstskolu kopīgo tīklu.


Kontakti:

Kaļķu iela 1, 
404. telpa, (4. stāvā)
Rīga, LV-1658 

Logo der FernUniversität Hagen

Tālmācības studiju centrs Rīgā

Hāgenas Tālmācības universitātes informācijas birojs Rīgas Tehniskajā universitātē (kopš 2007. gada). (Bijušais Hāgenas Talmācības Universitātes Rīgas studiju centrs). 1995. gadā Rīgas Tehniskās universitātes telpās tika atklāts Hāgenas Tālmācības universitātes Rīgas studiju centrs. Līdz 2006. gadam šeit varēja apgūt ne tikai parastās Hāgenas Tālmācības universitātes programmas, bet arī studiju programmas, kuras tika sastādītas speciāli studiju centriem, kuri atradās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs. No 2007. gada studiju centrs tika pārstrukturēts par informācijas biroju. Šeit studēt gribētājiem no Latvijas ir iespējams saņemt konsultācijas un administratīvo atbalstu, gan reģistrējoties studijām (kopiju un tulkojumu apstiprināšana), gan saņemot atbildes. Martā un septembrī informācijas birojā, klāt esot oficiālam pārstāvim, tiek rakstīti klauzūras darbi.Kopš 2001. gada informācijas birojā iespējams oficiāli kārtot arī vācu valodas eksāmenu TestDaF. Šie eksāmeni notiek piecas sešas reizes gadā. (Konkrētus eksāmena datumus iespējams uzzināt TestDaF institūta mājas lapā.) Bez tam šeit tiek arī rīkoti vācu valodas kursi interesentiem ar latviešu valodu kā dzimto valodu.

Kontakti:

Hāgenas Tālmācības universitātes informācijas birojs
Rīgas Tehniskajā universitātē
Kaļķu iela 1, 222. telpa
Rīga, LV 1658
Tel.: 67089314
Fakss: 67089312
e-pasts: rtu%27%lv,evita%27%miscuka

Büste Alexander von Humboldts

Aleksandra fon Humbolta fonds

Aleksandra fon Humbolta fonds kopš 1991. gadā atbalstījis Latvijas zinātnieku uzturēšanos Vācijā. 1999. gadā Aleksandra fon Humbolta balva pētniecībā pirmo reizi tika piešķirta Latvijas zinātniekam. Iespējas atbalstīt Latvijas zinātniekus sniedz Aleksandra fon Humbolta fonda programmas.

Kontakti:

Alexander von Humbolt Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
53173 Bonn
tel.: 0049-228-8330
fakss: 0049-228-833199
e-mail: avh%27%de,post
mājas lapa: www. humboldt-foundation.de   

Logo internationale-kooperation.de, Quelle: www.internationale-kooperation.de

Jūs meklējat informāciju un kontaktpersonas izglītības un zinātnes jomā divpusējās un daudzpusējās starptautiskās sadarbības uzsākšanai?

Informāciju un pakalpojumus Jūs varat saņemt tīmekļa vietnē  internationale-kooperation.de

Šī mājas lapa:

  • ir ceļvedis starptautiskās sadarbības, izglītības un zinātnes jomā. Kā komunikāciju centrs tā palīdz personām no iekšzemes un ārvalstīm  atrast informāciju un sadarbības iespējas;
  • ir ieguldījums pētniecības un izglītības institūciju pārrobežu kontaktu dibināšanā kā arī sadarbības veicināšanā;
  • ir kontaktēšanās instruments, kuru izmanto Vācijas valdības institūcijas, starpniecības pakalpojumu sniedzēji, zinātnes un ekonomikas organizācijas, kuras starptautiski sadarbojas pētniecības un izglītības jomā.
Logo

Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Augstskolu kontaktbirojs

Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Augstskolu kontaktbirojs darbojas pēc Mēklenburgas-Priekšpomerānijas (M-P) federālās zemes Izglītības, Zinātnes un Kultūras ministrijas iniciatīvas. Tas pārstāv M-P augstskolas un zinātniski pētnieciskās iestādes Baltijas valstīs. Biroja darbības uzdevums ir stiprināt und tālāk attīstīt sadarbību starp M-P un Baltijas minētajām iestādēm izglītības un zinātnes jomā, galvenokārt ietverot sekojošas aktivitātes: partneru meklēšana kopējiem ES pētniecības projektiem kā arī akadēmiskajai apmaiņai, konsultāciju sniegšana par studiju iespējām M-P federālās zemes augstskolās (Greifswald, Neubrandenburg, Rostock, Stralsund, Wismar).

Kontaktinformācija:

Kontaktbüro Hochschulen Mecklenburg-Vorpommern
Kaļķu 1-406,LV-1658,Rīga
Tālr.:+ 371 67225801
Fax:+ 371 67225802
e-mail: lu%27%lv,m-v
www.hochschulen-mv.lv
http://www.facebook.com/KontaktbueroMV