Vācijas un Latvijas sadarbība izglītības jomā

Vācija un Latvija izglītības jomā sadarbojas ļoti cieši. Sadarbība galvenokārt notiek trīs jomās. Tās ir: augstskolu sadarbība, vācu valodas apmācība un profesionālā izglītība.

Augstskolu sadarbība

Vācijas un Latvijas augstskolu sadarbība piedāvā daudzpusīgas iespējas. Katru gadu augstskolu apmaiņas piedāvātās iespējas izmanto daudzi zinātnieki, mācību spēki un studenti, piemēram, iesaistoties kādā no daudzajām stipendiju un apmaiņas programmām. Patlaban Vācijas augstskolu rektoru konferencē ir reģistrēti 211 dažādi Vācijas un Latvijas augstskolu sadarbības projekti. Ilgtermiņā tie palīdzēs veidoties gan divpusējiem gan arī starpreģionāliem tīkliem. Bez tam Latvijas augstskolās pasniedz četri docenti ar DAAD norīkojumu. DAAD informācijas centrs atrodas RTU. Īpašs augstskolu sadarbības instruments ir Baltijas – Vācijas augstskolu birojs, kas organizē lekciju ciklus, un divreiz gadā rīko konkursu par pieteikšanos Vācijas un Latvijas augstskolu projektu atbalstam.

Vācijas un Latvijas valdības nolīgums par abpusēju akadēmisko studiju laika un beigšanas dokumentu atzīšanu augstākās izglītības jomā stājās spēkā 2003. gada 19. decembrī. Tas kā studiju un eksāmenu rezultātus savstarpējās atzīšanas pamats deva nozīmīgu impulsu sadarbībai starp mūsu valstu zinātniekiem un augstskolām.

Vācu valodas apmācība

Patlaban Latvijā vācu valodu mācās aptuveni 23 000 skolēni jeb katrs astotais 345 vispārizglītojošo skolu audzēknis. Aptuveni 4000 cilvēki vācu valodu apgūst Latvijas augstskolās, Gētes institūtā, privātos valodu kursos un vācu valodas kursos Vācijā.

18 Latvijas skolas iesaistījušās kopīgā sadarbības tīklā ar partnerskolām Vācijā (PASCH), ar kurām norit īpaši intensīva sadarbība. To vidū ir arī 17 skolas, kuras sadarbībā ar Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvaldi piedāvā Vācu valodas diploma II eksāmenu DSD, kā arī viena Gētes institūta Rīgā partnerskola. Šajās skolās vācu valodas apmācība saņem īpašu atbalstu. To nodrošina gan četri vācu valodas skolotāji no Vācijas, gan arī Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvaldes rīkotie skolotāju tālākizglītības pasākumi. Tas ir iespējams, pateicoties 1993. gada 18. septembrī noslēgtajam Vācijas un Latvijas valdību noslēgtajam līgumam par vācu skolotāju nosūtīšanu uz Latvijas skolām.

Profesionālās izglītības iniciatīva

Vācija un Latvija intensīvi apmainās viedokļiem par profesionālās izglītības jomā gūto pieredzi, jo kvalificēti speciālisti ir nozīmīgs investīciju klimatu veidojošs faktors, kā arī ilgtspējīgas pozitīvas ekonomikas attīstības garantija.

Young Germany - tīkls iepazīstina ar Vāciju

Young Germany ir Vācijas Ārlietu ministrijas un tās partneru iniciatīva, lai informētu topošos vadošos speciālistus par Vāciju, nodrošinot informācijas tīklu un atbalstu personām, kuras gatavojas studijām, pētniecības darbam vai apmācībai Vācijā.