Zinātne un pētniecība Vācijā

Zinātni un pētniecību Vācijā raksturo izcila infrastruktūra un labi aprīkotas zinātniskās pētniecības iestādes. Vācija piedāvā dažādas zinātnes un pētniecības iestādes: universitātes, profesionālās augstskolas, iestādes ārpus universitātēm, federālos un federālo zemju institūtus, kā arī uzņēmumus. Kopumā Vācijā ik gadus zinātnē un pētniecībā tiek investēti aptuveni 80 miljardi eiro. Vācijā darbojas vairāk nekā 299.000 zinātnieku un augstskolu pasniedzēju, vairāk nekā pus miljons cilvēku Vācijā ir nodarbināti zinātniskās pētniecības un attīstības jomā.

Plašāku informāciju par zinātni un pētniecību Vācijā atradīsiet šeit:

www.research-in-germany.de

www.bmbf.de

http://www.research-explorer.dfg.de/research_explorer.en.html

Jūs vēlaties piedalīties zinātnes un pētniecības darbā Vācijā?

Šeit Jūs atradīsiet institūcijas un tīmekļa vietnes, kas piedāvā palīdzību un informāciju par zinātni un pētniecību Vācijā:

Informācija par atbalsta iespējām zinātniekiem, vakancēm, kā arī sociālās apdrošināšanas un nodokļu jautājumiem atrodama šeit:

www.euraxess.de

Palīdzību pieteikumu sagatavošanā ES līdzekļu saņemšanai Vācijas un Latvijas pētniecības projektiem fundamentālo pētījumu jomā piedāvā Vācijas pētniecības biedrība „Deutsche Forschungsgemeinschaft“:

www.dfg.de

Palīdzību pieteikumu sagatavošanā ES līdzekļu saņemšanai Vācijas un Latvijas lielajiem pētniecības projektiem lietišķo zinātņu jomā piedāvā
„Kooperation International“:

www.kooperation-international.de

Vai Jūs interesējaties par stipendiju doktordistertācijas izstrādei, pētniecības darbam Vācijā vai arī doktorandu skolas izveidei Jūsu universitātē Latvijā?

www.daad.lv

Jūs meklējat doktoranda vietu Vācijā?

https://www.daad.de/deutschland/promotion/phd/de/13306-phdgermany-datenbank/

Baltijas – Vācijas augstskolu birojs divas reizes gadā rīko konkursus augstskolu sadarbības projektu atbalstam līdz pat 5.000 eiro apjomā.

www.hochschulkontor.lv

Pazīstamas Vācijas zinātnes un pētniecības iestādes:

Alexander von Humboldt Stiftung

Fonds atbalsta zinātnisko sadarbību starp augsta līmeņa ārvalstu un vācu zinātniekiem.

Allianz Industrie und Forschung

„Allianz Industrie und Forschung“ prioritāte ir uz praktisko izmantošanu orientēti rūpnieciskie kolektīvie pētījumi.

DFG-Logo

Deutsche Forschungsgemeinschaft

„Deutsche Forschungsgemeinschaft“ Vācijas zinātnes pašpārvaldes organizācija. DFG aprūpē visdažādākās atbalsta programmas.

Fraunhofer Gemeinschaft

„Fraunhofer Gemeinschaft“ ir Eiropas lielākā organizācija, kas strādā pie praktiskai pielietošanai nepieciešamiem pētījumiem. Pētījumi notiek šādās jomās: veselība, drošība, komunikācija, mobilitāte, enerģētika un vide.

Helmholtz Gemeinschaft

Helmholtz Gemeinschaft

„Helmholtz-Gemeinschaft“ apvienojušies 17 dabas zinātņu – tehniskie un medicīniski – bioloģiskie pētniecības centri.

Leibniz Gemeinschaft

„Leibniz-Gemeinschaft“ ir 87 pētniecības iestāžu apvienība, kuras starpdisciplinārā līmenī nodarbojas ar visai sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem.

Max-Planck-Gesellschaft

Max Planck Gesellschaft

„Max-Planck-Gesellschaft“ (MPG) ir neatkarīga bezpeļņas zinātnes organizācija, kas nosaukta slavenā fiziķa Maksa Planka (1858–1947) vārdā. Tā galvenokārt pievērsu sies fundamentālajiem pētījumiem dabas un humanitārajās zinātnēs, līdz ar to papildinot universitāšu pētniecības projektus.

Dr. Damaris Odenī Maksa Planka augu pētniecības institūta siltumnīcā

Ārējās zinātnes politikas mērķi

Vācijas Ārlietu ministrijas ārējās zinātnes politikas ietvaros tiek veicināta akadēmiskā un zinātnes apmaiņa starp Vāciju un citām pasaules valstīm. Tieši globalizētajā zināšanu sabiedrībā, kad itin v...

Zinātne un pētniecība Vācijā

Mašīnbūve