Iniciatīva „Skolas – nākotnes partneri“

Iniciatīvu „Skolas – nākotnes partneri“ ietvaros Vācijas federālā valdība ir izveidojusi vairāk kā 1000 partnerskolu tīklu visā pasaulē. Mērķis ir radīt jauniešos interesi un sajūsmu par mūsdienu Vāciju un tās sabiedrību. Šīs iniciatīvas īstenošanai 2008. gadā bija paredzēts 45 miljonu eiro liels finansējums. Iniciatīvu koordinē Vācijas Ārlietu ministrija, īstenojot to kopā ar Ārzemju skolu pārvaldi, Gētes institūtu, Kultūras ministru konferences Pedagoģisko Apmaiņas dienestu un Vācijas Akadēmisko apmaiņas dienestu.Tādējādi tiek stiprināts un paplašināts ārzemēs darbojošos vācu skolu un vācu valodas diplomu skolu tīkls. Paralēli tam tiek attīstīta skolu sadarbība, lai turpinātu nostiprināt vācu valodas kā svešvalodas pozīcijas nacionālajās izglītības sistēmās. Šīs iniciatīvas ietvaros daudzas jo daudzas skolas ir saņēmušas vispusīgu atbalstu. Iniciatīva piedāvā papildus izglītības iespējas, lai veicinātu pastāvīgu kvalifikācijas celšanu gan skolēniem, gan skolotājiem. Tā paver jauniešiem plašākas perspektīvas gan studijām Vācijā, gan turpmākajai profesionālajai karjerai. Ārzemēs darbojošos vācu skolu un partnerskolu absolventiem ir dubultots stipendiju skaits pilna laika studijām Vācijā. Starptautiskā laureātu programma sniedza iespēju arvien vairāk skolēniem no citām valstīm iepazīt Vāciju, uzturoties tajā vairākas nedēļas.