PASCH skolēnu avīze „KLICK“ tiešsaistē

7.6.2010. tiešsaistē sāka darboties jaunā Centrāleiropas un Austrumeiropas PASCH (Skolas – nākotnes partneri) skolēnu avīze „KLICK“. Tīmekļa sadarbības projektā, kurā iesaistījušās 20 PASCH Centrāleiropas un Austrumeiropas skolas, skolēni dalās pārdomās par skolas ikdienu, kā arī iepazīst viens otru un citas kultūras.

Avīzē publicētos skolēnu rakstus no 20 skolām Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Čehijā un Ungārijā apkopoja un rediģēja 22 skolu redaktori no šīm valstīm. Redakciju komandas, kurās ietilpst skolēni no divām katras valsts skolām, tika izveidotas martā sagatavošanās semināra laikā Minhenē. Skolēni seminārā apguva ievadu un pamatus tiešsaistes žurnālistikā un nepieciešamajās tehnikās. Savās mājās redakcijas atbalsta projektā iesaistīto partnerskolu skolotāji.

Visus rakstus, kas lasāmi sadaļās „Dzīve“, „Kultūra“, „Sabiedrība un politika“, „Valodu pasaules“ un „Skola un studijas“, veidojuši paši skolēni un tajos atspoguļojas viņu viedoklis un redzējums par pašmāju realitāti.

„KLICK” pēc publicēšanas tiks regulāri aktualizēts ar jauniem tekstiem, kļūstot par aizraujošu un interesantu lasāmvielu visiem, kas interesējas par projekta PASCH (Skolas – nākotnes partneri) skolēnu dzīvi un situāciju Centrāleiropā un Austrumeiropā.

KLICK Jūs atradīsiet šeit: http://blog.pasch-net.de/klick

Projekta kontaktpersonas:
Michael Hauke, Goethe-Institut Riga; riga%27%goethe%27%org,michael%27%hauke
Thomas Freundorfer, Goethe-Institut Prag; prag%27%goethe%27%org,freundorfer
Christiane Bolte-Costabiei, Goethe-Institut Zentrale; goethe%27%de,bolte-costabiei