Vācijas – Latvijas attiecības kultūras jomā

Vāciju un Latviju vieno ciešas kultūras attiecības. Kopš Hanzas laika un vācbaltu klātbūtnes Latvijā latviešu un vāciešu kultūras apmaiņa ir ļoti rosīga. Savstarpējās saiknes abos virzienos palīdz uzturēt Vācijas un Latvijas pilsētu un novadu aktīvās partnerattiecības, kā arī daudzas privātās iniciatīvas.

1993. gadā Vācija un Latvija noslēdza līgumu par sadarbību kultūras jomā, kas līdz šim gan tiek piemērots tikai pagaidu kārtībā, tomēr realitātē darbojas nevainojami.

Ņemot vērā kompetenču sadalījumu Vācijas Federatīvās Republikas federālajā sistēmā, Vācijā nav Kultūras ministrijas, kas būtu salīdzināma ar Latvijas Kultūras ministriju kā par kultūru atbildīgu resoru. Tomēr Vācijas valdībā darbojas Pilnvarotais kultūras un mediju jautājumos:

  http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragterfuerKulturundMedien/beauftragter-fuer-kultur-und-medien.html

No viņam piešķirtajiem līdzekļiem, piemēram, izdevās restaurēt Liepājās Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeles.

Vācijā kultūras politikas veidošana ir federālo zemju kompetencē.

Grünes Logo des Goethe-Instituts

Gētes institūts Rīgā

Gētes institūts Rīgā un tā bibliotēka piedāvā plašu pasākumu klāstu visiem vācu kultūras draugiem. Gētes institūts Rīgā atbalsta arī Vācijas un Latvijas kultūras apmaiņas projektus.

Vācu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Latvijā mācītājs

Par Latvijas vācu kopienas pārstāvjiem rūpējas mācītājs no Vācijas.

ifa - Institut für Auslandsbeziehungen

Ārzemju kultūras attiecību institūts (ifa)

Ārzemju kultūras attiecību institūts (ifa) organizē vācu mākslinieku izstādes ārvalstīs, kā arī palīdz ārvalstu māksliniekiem nodibināt kontaktus Vācijā. Bez tam ifa atbalsta vācu minoritātes Latvijā kultūras aktivitātes un kultūras biedrību struktūru izveidošanu.

Vācu kara kapu aprūpes tautas apvienība

Vācu kara kapu aprūpes tautas apvienība rūpējas par vācu kara kapu un piemiņas vietu sakopšanu. Lai palīdzētu jauniešiem izprast kara šausmas un veicinātu sapratni starp tautām, Vācu kara kapu aprūpes tautas apvienība regulāri organizē arī jaunatnes apmaiņu, kas saistās arī ar apbedījumu sakopšanu.

Kultūras apmaiņas aktualitātes

Rolfa Cukovska „Putnu kāzu“ iestudējums ar autora līdzdalību  Latvijas Nacionālajā operā

Kultūras apmaiņas aktualitātes informē par projektiem, sarīkojumiem un notikumiem, kas pēdējā laikā bijuši vēstniecības kultūras un izglītības darba dienas kārtībā. Šeit Jūs uzzināsiet vairāk par slavenu vācu mākslinieku viesizrādēm Rīga un citās Latvijas pilsētās vai arī par domu apmaiņu ar studentiem, apmeklējot universitātes. Ieskatieties arī mūsu sarīkojumu kalendārā, kurš informē par jauniem projektiem un sarīkojumiem.