Kultūra un izglītība

Grāmatas

Sadarbība kultūras un izglītības jomā

Vācijas valdība uztic ārējās kultūras un izglītības projektu un programmu plānošanu un īstenošanu Latvijā Vācijas vēstniecības kultūras nodaļai un citām institūcijām, piemēram, Gētes institūtam, Vācijas Akadēmiskajam apmaiņas dienestam (DAAD) un Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvaldei (ZfA). Galvenās tēmas ir kultūras apmaiņas un vācu valodas apguves veicināšana, kā arī Vācijas un Latvijas sadarbība augstskolu un zinātnes jomā.

Vācijas vēstniecības loma 

Īstenojot kultūras un izglītības projektus starp Vāciju un Latviju, Vācijas vēstniecība galvenokārt uzņemas plānošanas, koordinācijas un informatīvos uzdevumus. Vēstniecība veicina un koordinē dažādus Vācijas-Latvijas kultūras projektus, piemēram, skolēnu un studentu apmaiņas programmas, mūziķu un mākslinieku viesizrādes kā arī literatūras un mācību līdzekļu ziedojumus. Bez tam gan Latvijā, gan Vācijā ir daudzas valstiskās un nevalstiskās organizācijas, kas atbalsta Vācijas un Latvijas kultūras apmaiņu. Atsevišķu projektu ietvaros vēstniecība veic arī tiešos organizatora uzdevumus, vai arī darbojas kā Latvijas vai Vācijas puses organizatoru tiešais partneris. Ļoti daudzi projekti tiek īstenoti, nepastarpināti sadarbojoties Vācijas un Latvijas institūcijām, it īpaši pilsētu un pašvaldību līmenī, arī teātriem, operām, orķestriem, koriem un muzejiem.

Rolfa Cukovska „Putnu kāzu“ iestudējums ar autora līdzdalību  Latvijas Nacionālajā operā

Kultūras apmaiņas aktualitātes

Kultūras apmaiņas aktualitātes informē par projektiem, sarīkojumiem un notikumiem, kas pēdējā laikā bijuši vēstniecības kultūras un izglītības darba dienas kārtībā. Šeit Jūs uzzināsiet vairāk par slavenu vācu mākslinieku viesizrādēm Rīga un citās Latvijas pilsētās vai arī par domu apmaiņu ar studentiem, apmeklējot universitātes. Ieskatieties arī mūsu sarīkojumu kalendārā, kurš informē par jauniem projektiem un sarīkojumiem.

Kultūra, prese un izglītība

Gētes un Šillera piemineklis Veimārā

Kultūras dzīve Vācijā

Berlīnes Vecā Nacionālā galerija - garā muzeju nakts

Jūs vēlaties aizbraukt uz Vāciju un meklējiet idejas? Vai arī Jūs vēlaties atrast informāciju par Vācijas kultūras aprindu struktūrām un partneriem? Vācijas kultūras dzīve ir daudzpusīga un saistoša – iepazīstiet to! Šeit Jūs atradīsiet ieteikumus un informāciju par aktuālajiem sarīkojumiem Vācijā, kā arī varēsit iepazīties ar kultūras norisēm 16 fedeālajās zemēs.

Berlīnes pils atjaunošana

Ir pieņemts lēmums atjaunot Otrā pasaules kara laikā stipri cietušo Berlīnes pili, kuras mūri tika sagrauti 1950. gadā saskaņā ar toreizējās  VDR vadības lēmumu.