Robežām pāri! Tautas apvienības karā kritušo vācu karavīru kapu aprūpei organizētās jauniešu nometnes

Katru gadu vairāk nekā 12.000 jaunu cilvēku no dažādām valstīm ar devīzi „Darbs mieram – izlīgums, pieminot kara upurus„ tiekas darba nometnēs un jauniešu tikšanās vietās Vācijā un ārzemēs, lai iepazītos viens ar otru, kopīgi pavadītu brīvo laiku, sakoptu karavīru kapus un piemiņas vietas un iepazītu Vācijas un Eiropas vēsturi.
Atrast jaunus draugus un iepazīt citas valstis, pārdomāt par robežām uz kartes un savā galvā, kopīgi strādāt un interesanti pavadīt laiku – Tautas apvienības organizētajās darba nometnēs un jauniešu tikšanās vietās katru gadu satiekas tūkstošiem jaunu cilvēku no visas Eiropas. 
Šeit var atrast saistošu piedāvājumu jebkurš, kuram ir svarīga atklātība, kurš grib piedalīties Eiropas dažādības veidošanā un pievērsties miera tēmai.
Darba nometnēs dalībnieki parasti strādā apmēram 20 stundas nedēļā, sakopjot karavīru kapus un piemiņas vietas. 
Piemēram, viņi palīdz kopt un atjaunot Pirmā un Otrā pasaules karā kritušo vācu karavīru, ka arī citu nāciju pārstāvju kapus, ebreju kapus un (koncentrācijas nometņu) piemiņas vietas, lai saglabātu tos kā pieminekļus mieram. 
Dažreiz nākas arī smagi pastrādāt, piemēram, dažādās darba nometnēs Austrumeiropā. Fizisko darbu kompensē tikšanās ar cilvēkiem attiecīgajā valstī, ekskursijas uz tuvākās apkārtnes vietām, kā arī citas kopīgas aktivitātes.

Tuvāka informācija par aktuālo programmu ir atrodama tīmekļa vietnē:

http://www.volksbund.de/