Skolēnu un jauniešu apmaiņa

Robežām pāri! Tautas apvienības karā kritušo vācu karavīru kapu aprūpei organizētās jauniešu nometnes

Katru gadu vairāk nekā 12.000 jaunu cilvēku no dažādām valstīm ar devīzi „Darbs mieram – izlīgums, pieminot kara upurus„ tiekas darba nometnēs un jauniešu tikšanās vietās Vācijā un ārzemēs, lai iepazītos viens ar otru, kopīgi pavadītu brīvo laiku, sakoptu karavīru kapus un piemiņas vietas un iepazītu Vācijas un Eiropas vēsturi.

Tikšanās starp dažādu valstu jauniešiem

Plašu informāciju par skolēnu un jaunatnes apmaiņu un iespējām tikties jauniešiem no dažādām valstīm Jūs atradīsiet Vācijas Federatīvās Republikas starptautiskās jaunatnes darba profesionālā centra (IJAB) mājas lapā:

Vācijas ģimenes, senioru, sieviešu un jaunatnes ministrija

Vācijas ģimenes, senioru, sieviešu un jaunatnes ministrija (BMFSFJ) finansiāli atbalsta jaunatnes savienību un organizāciju politiskās, sporta, kultūras un starptautiskās aktivitātes, bet neveido pati savas programmas.

Eurodesk un Jaunatne Eiropai

Eurodesk - Eiropas jaunatnes informācijas tīkls.
Jugend für Europa (Jaunatne Eiropai) atbalsta tikšanās starp jauniešu grupām no vismaz divām Eiropas valstīm.

Centrālais nodarbinātības dienests

Die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung - ZAV - (Centrālais nodarbinātības dienests) informē par darbu Vācijā un ārvalstīs.

Starptautiskā Jaunatnes darba savienības pārstāvniecība

Starptautiskā Jaunatnes darba savienības pārstāvniecība Rīgā konsultē un piedāvā auklītēm darbu ārzemēs.