Palīdzība ārvalstu studentiem

Uzsākt studijas vienmēr nav vienkārši, it īpaši, ja izvēlētā universitāte atrodas ārvalstīs. Ārvalstu studentiem Vācijā ir jārisina sarezģīti jautājumi, piemēram: Kā finansēt savu uzturēšanos? Kur dzīvot? Kā atrast jaunus kontaktus? Kur apgūt vācu valodu?
Ārvalstu studenti Vācijā var saņemt atbalstu attiecīgās augstskolas Ārlietu departamentā (Akademisches Auslandsamt) un studentu organizācijās. Tās piedāvā dažāda veida palīdzību un pakalpojumus, lai atvieglotu studiju uzsākšanu, piem., ievadlekcijas, ekskursijas, valodas un kultūras apmaiņas iespējas, kā arī konsultācijas saistībā ar studiju un uzturēšanās jautājumiem, dažādu iestāžu apmeklējumiem un dzīves vietas meklējumiem.
Par iespējām saņemt stipendijas ārvalstniekiem ieteicams sazināties ar Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienestu DAAD. Ja ir vēlme apgūt vācu valodu vēl pirms studiju uzsākšanas Vācijā, tad iespējams pieteikties Gētes instistūta vācu valodas kursos.

http://www.daad.de/de/index.html

http://www.goethe.de/