Studijas Vācijā

Studēt un veikt zinātnisko pētniecību? Kādēļ gan ne Vācijā, ideju zemē! Vācijas augstskolu vides attīstību raksturo daudzas inovācijas, aizvien pieaugoša daudznacionalitāte un spēcīgs atbalsts augsta līmeņa pētniecības darbam.  Daudzas jo daudzas studiju programmas atbilstoši Boloņas procesa prasībām ir pārveidotas starptautiski atzītās bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju programmās, un šis process vēl joprojām turpinās. Daudzas studiju programmas tiek piedāvātas angļu valodā, kas īpaši paredzētas ārvalstu studentiem.

2005. gadā tika uzsākta Vācijas federālās valdības rosinātā un atbalstītā izcilības iniciatīva. Tā ir augstskolu sacensība par papildus finansējumu ekselences klasteriem un zinātniskās tālākizglītības institūtiem. Pamatojoties uz universitāšu turpmākās attīstības koncepcijām, tiek sniegts atbalsts arī veselām universitātēm, lai tās varētu attīstīt visaugstākā līmeņa pētniecību. Kopumā ekselences iniciatīvas attīstīšanai ir piešķirti 2,7 miljardi eiro. 

Vācijā ir atrodamas daudzas izcilas studiju iespējas, kas atbilst reflektantu individuālajām interesēm un vajadzībām. Daudzas universitātes, profesionālās augstskolas, mākslas augstskolas, pedagoģiskās un teoloģiskās augstskolas, kā arī pārvaldes augstskolas piedāvā ārkārtīgi plašu studiju programmu spektru.

Vai Jūs interesējieties par studiju iespējām Vācijā?

Mēs Jums sagatavojām atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par studijām Vācijā:

1. Vispiemērotākās studiju programmas izvēle

Izvēlēties piemērotāko no Vācijā piedāvātajām vairāk nekā 15 000 studiju programmām patiešām nav vienkārši! Pirmā robežšķirtne ir jautājums par studijām universitātē vai augstskolā. Studijas augstskolā ir vairāk pietuvinātas praksei, bet universitātēs vairāk tiek akcentēts zinātnes aspekts. Daudzas mācību iestādes piedāvā internetā bezmaksas testu savu interešu un spēju pārbaudei, kas palīdz gūt skaidrību par piemērotākās ievirzes studiju programmām, piemēram:
http://www.global-assess.rwth-aachen.de/tu9/
vai
http://www.international.uni-freiburg.de/de/
Pārskats par studiju programmu piedāvājumu:
www.hochschulkompass.de

TU9 – Tīmekļa vietnē www.tu9.de atrodama informācija  studentiem, kurus sajūsmina tehniskās studiju programmas. TU9 ir vairāku Vācijas lielāko tehnisko universitāšu apvienība, proti, tās ir Reinas – Vestfāles Tehniskā augstskola Āhenē, Berlīnes Tehniskā universitāte, Braunšveigas  Tehniskā universitāte, Darmštates Tehniskā  universitāte, Drēzdenes Tehniskā universitāte, Hanoveres Leibnica universitāte, Karlsrūes Tehnoloģijas institūts, Minhenes Tehniskā universitāte, Štutgartes universitāte.

2. Studiju uzsākšanas priekšnoteikumi
Lai pirmo reizi uzsāktu studijas, ir nepieciešama vidējā izglītība. Latvijas izglītības iestāžu atestāts par vidējo izglītību Vācijā tiek atzīts un nodrošina iespējas uzsākt studijas.
Ja Jūs jau esat studējis, tad nepieciešams izpildīt visas formalitātes, lai Jūsu jaunās augstākās izglītības mācību iestāde atzītu Jūsu iepriekšējo studiju un eksāmenu rezultātus. 
Svarīgi zināt, ka Vācijā federālajā līmenī izglītības sistēma nav centralizēta. Katrai no 16 federālajām zemēm ir savi augstskolu likumi un direktīvas. Bez tam vācu augstskolas ir lielā mērā patstāvīgas. Tāpēc daudzi jautājumi dažādās augstskolās tiek risināti dažādi.

3. Nepieciešamai vācu valodas zināšanu līmenis

Vācijā studiju programmas tiek piedāvātas gan vācu, gan arī kādā citā valodā (piem. angļu). Ja Jūs vēlaties uzsākt studijas vācu valodā, tad parasti pirms studiju uzsākšanas Jums ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina Jūsu vācu valodas zināšanu līmeni. Vācu valodas zināšanas iespējams pārbaudīt, piedaloties vācu valodas testā „Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)“, ko organizē TestDaF centrs Rīgā vai arī Vācijā. No šādām vācu valodas pārbaudēm ir atbrīvotas personas, kas vidējo izglītību ieguvušas vācu skolā, kurām ir vācu valodas diploms DSDII vai arī mazais vai lielais vācu valodas diploms („das kleine oder große deutsche Sprachdiplom“) vai arī kuras Gētes institūtā nolikušas „zentrale Oberstufenprüfung“ eksāmenu.
Lai studētu kādā citā valodā, parasti dokuments par attiecīgās valodas zināšanu līmeni nav nepieciešams.

4. Pieteikšanās un uzņemšana

Studiju vietas Vācijā ir ļoti pieprasītas, tāpēc Jums vispirms ir jāpiesakās uz Jūsu izvēlēto programmu. Vispilnīgāko informāciju Jūs iegūsiet, personīgi konsultējoties DAAD informācijas centrā Rīgā. Principā katra universitāte pati atlasa studentus. Atkarība no studiju programmas un studiju vietas, Jums būs jāiesniedz dažādi dokumenti. Dažās programmās, pēc kurām pieprasījums ir sevišķi liels, ir ieviesta studiju vietu sadales centralizētā sistēma, ko pārvalda Studiju vietu sadales fonds, lai optimāli sadalītu kandidātus visas Vācijas mērogā. Daudzas augstskolas ārvalstu studentu atlasi ir uzticējušas pakalpojumu sniedzējam „Uni Assist“.

5. Studiju rezultātu, kvalifikācijas dokumentu un diplomu atzīšana
Studijas Vācijā ārvalstu studentiem ir ārkārtīgi pievilcīgas, jo tās piedāvā plašu spektru vācu un starptautisko izglītības dokumentu, kā arī sistēmu, kas nodrošina studiju un eksāmenu rezultātu pārnesi. Mūsdienās lielākā daļa studiju programmu noslēdzas ar starptautiskā mērogā salīdzināmajiem bakalaura un maģistra grādiem. Bakalaura grādu piešķir pēc pirmajām studijām, maģistra – pēc paplašinātajām studijām. Ja Jums ir kādi jautājumi par Vācijas kvalifikācijas dokumentu atzīšanu Latvijā, lūdzam to uzdot Akadēmiskās informācijas centram:

Akadēmiskās informācijas centrs,
Smilšu iela 2, 4. stāvs, Rīga
Tālr.:   (+371) 67225155
E-pasts: aic%27%lv,aic
http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutas-profesionalas-kvalifikacijas-atzisana-latvija

Jautājumos par Latvijas kvalifikācijas dokumenta atzīšanu, kas nepieciešams citu studiju uzsākšanai Vācijā, griezieties uzreiz Jūsu jaunās augstskolas ārzemju daļā.
Plašāku informāciju par Latvijā piešķirta akadēmiskā grāda lietošanu Vācijā un informāciju par kontaktiem ar kompetentajām federālo zemju iestādēm atradīsiet šeit:
https://www.daad.de/ausland/studieren/bewerbung/de/64-anerkennung-von-leistungen-und-abschluessen
Ja Jums ir jautājumi par Latvijā izdota kvalifikācijas dokumenta atzīšanu saistībā ar profesionālo darbību Vācijā, Jūs informēs kompetentais EURES konsultants:

http://www.nva.lv/eures/index.php?cid=1&mid=26
Par šo tēmu vēstniecības darba un sociālo lietu nodaļa ir sagatavojusi informatīvo materiālu, kuru Jūs varat pieprasīt.

6. Kādas izmaksas saistās ar studijām Vācijā?

Studentu organizācijas tīmekļa vietnē Jūs atradīsiet pārskatu par studiju Vācijā vidējām izmaksām:
www.internationale-studierende.de/fragen_zur_vorbereitung/finanzierung/lebenshaltungskosten

7. Latvijā pieejamās konsultācijas par studijām

Ja Jūs interesējieties par studijām Vācijā, vispirms Jums vajadzētu griezties DAAD informācijas centrā. Tur Jūs saņemsiet informāciju par studiju programmām, pieteikšanās procedūru, stipendiju piedāvājumu u. c. jautājumiem par studijām Vācijā.

       

       

Humbolta universitāte

Uzturēšanās Vācijā pēc studiju noslēguma

Jūs esat pabeiguši studijas Vācijā un vēlaties pēc augstākās izglītības iegūšanas strādāt Vācijā?
No 2011. gada 1. maija uz Vācijas augstskolu absolventiem ar Latvijas pilsonību attiecas brīvas darbaspēka kustības nosacījumi, proti, lai strādātu Vācijā, viņiem nav nepieciešama darba atļauja. Jums pietiks ar ES darba spēka brīvas pārvietošanās apliecību, kas tika izsniegta jau iepriekš, uzsākot studijas, un ir saņemama Jūsu dzīves vietas pašvaldības iestādē (Bürgeramt).
Studentiem bez ES pilsonības, tātad arī Latvijas nepilsoņiem, pēc sekmīgas augstskolas pabeigšanas Vācijā iespējams pagarināt uzturēšanās atļauju uz laiku līdz vienam gadam, lai meklētu darba vietu Vācijā. Plašāku informāciju par minēto tēmu iespējams iegūt vietējā darba aģentūrā (Arbeitsagentur) un vietējā Imigrācijas pārvaldē (Ausländerbehörde).

Plašāka informācija par darbu Vācijā:

Studijas Vācijā

Universitāte

Stipendijas, semināri un konkursi

Absolventen der International Business School

Daudzas Vācijas organizācijas un fondi piedāvā atbalstu dažādiem skolēnu, studentu, žurnālistu un zinātnieku projektiem, konkursiem un stipendijām. Vācijas vēstniecība Jums ir sagatavojusi pārskatu par dažādām interesantām iespējām:

Portāls dažādu valstu speciālistiem www.make-it-in-germany.com

Make it in Germany

www.make-it-in-germany.com ir oficiālais tiešsaistes portāls dažādu valstu speciālistiem. Tas sniedz informāciju kvalificētiem ieceļotājiem par to, kā veiksmīgi nokļūt Vācijā, sākot ar sagatavošanās darbiem savā valstī līdz pat ierašanās brīdim un pirmajiem soļiem Vācijā.

Greifsvaldes Universitāte saglabā baltu valodu studiju programmu

Hörsaal einer deutschen Universität

Vācijas Ārlietu ministrija un Greifsvaldes Universitāte noslēdza vienošanos, kas paredz arī nākamajos gados Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta Universitātē saglabāt baltu valodu un ukraiņu valodas studiju programmas.

Palīdzība ārvalstu studentiem

Studentin am Computer

Uzsākt studijas vienmēr nav vienkārši, it īpaši, ja izvēlētā universitāte atrodas ārvalstīs. Ārvalstu studentiem Vācijā ir jārisina sarezģīti jautājumi, piemēram: Kā finansēt savu uzturēšanos? Kur dzīvot? Kā atrast jaunus kontaktus? Kur apgūt vācu valodu?

Studiju gids aifonā: "Campus Deutschland" tagad pieejams kā App

campus.de App

Svarīgākie fakti un informācija ārvalstu studentiem tagad nepastarpināti un bez maksas saņemami aifonā.
Kāpēc studēt Vācijā? Kādas augstskolas un studiju programmas ir pieejamas? Kā pieteikties studijām? ".de -- Magazin Deutschland" izdevuma jaunais App "Campus Deutschland" sniedz atbildes ārvalstu studentiem uz galvenajiem jautājumiem un piedāvā daudzas noderīgas saites un informāciju saistībā ar studijām Vācijā.

Informācijas avots: Magazin-Deutschland.de

App "Campus Deutschland" pieejams App Store, saite: