Humānā palīdzība geto strādniekiem

Vācijas valdība pieņēmusi rīkojumu, kurš kā humāns žests bijušajiem geto strādniekiem paredz vienreizēju naudas summas izmaksu 2000 eiro apmērā.  Tas attiecas uz vēl dzīvajiem cietušajiem, kuri nacionālsociālisma režīma laikā piespiedu kārtā uzturējās un strādāja geto, taču par piespiedu darbu nevarēja saņemt samaksu.  

Jaunais rīkojums darbojas līdz ar kompensācijām par piespiedu darbu. Saskaņā ar to vienreizējā izmaksa nav kompensācija par ieslodzīšanu un piespiedu darbu geto, bet gan humāns žests. Tas attiecināms uz katru cietušo, kurš strādāja geto, bet kura toreizējais darbs neatbilda visiem noteikumiem par tiesībām saņemt pensiju.  Šīs personas tagad, iesniedzot pieteikumu, varēs ātri un bez birokrātiskiem šķēršļiem saņemt vienreizējo izmaksu. 

Nacionālsociālisma režīma represētās personas iesniegumus var adresēt Vācijas centrālo dienestu un īpašuma jautājumu pārvaldei (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen),

telefons: +49-228 99 7030-1324; e-pasts: badv%27%bund%27%de,ghettoarbeit. Iesnieguma veidlapa un informācijas lapa vācu un angļu valodās pieejama šeit: