Brēmenes policisti pieredzes apmaiņā Rīgā

Vēstniecības vadītāja vietniece un vēstniecības darbinieks tiekas ar Rīgas pašvaldības policijas pārstāvjiem un policistiem no Brēmenes. Palielināt attēlu Vēstniecības vadītāja vietniece un vēstniecības darbinieks tiekas ar Rīgas pašvaldības policijas pārstāvjiem un policistiem no Brēmenes. (© Vēstniecības foto arhīvs) Sadraudzības pilsētu – Rīgas un Brēmenes – Sadarbības līguma ietvaros nesen Rīgā uzturējās divi Brēmenes policisti. Vienu nedēļu viņi kopā ar kolēģiem no Rīgas pašvaldības policijas piedalījās kopīgās dežūrās, lai pēc tam izvērtētu sadarbībā gūto pieredzi un zināšanas, kā arī iespējas to izmantot, veicot darba uzdevumus Brēmenē.

Kopumā sadarbība praktiskās pieredzes apmaiņas ietvaros ir ļoti veiksmīga un lietderīga visiem iesaistītajiem dienestiem. Līgums paredz, ka katru gadu divi Rīgas pašvaldības policisti piedalās praktiskā pieredzes apmaiņā Brēmenē un divi Brēmenes policisti – Rīgā.