Eiropas Jaunatnes parlamenta otrais Baltijas forums

Vācijas vēstnieks uzrunā dalībniekus. Palielināt attēlu Vācijas vēstnieks uzrunā dalībniekus. (© Vācijas vēstniecība Rīgā) Vēstnieks Rolfs Šute 2017. gada 18. septembrī piedalījās Eiropas jaunatnes parlamenta otrā Baltijas foruma Parlamentārās asamblejas atklāšanā. Tajā īpaša vērība tika pievērsta tam, lai krievvalodīgās minoritātes jauniešiem no visām trim Baltijas valstīm būtu iespēja iesaistīties dialogā ar jauniešiem no citām Eiropas valstīm. Vairāk nekā 100 jaunieši no Baltijas valstīm, Vācijas, Ukrainas, Polijas, Moldovas un Apvienotās Karalistes jau bija sagatavojuši rezolūcijas par visdažādākajām tēmām, piemēram, medijiem, enerģētiku, minoritāšu integrāciju, vai arī ES lomu demokrātiskās sistēmas attīstībā, par kurām debates turpinājās Parlamentārajā asamblejā. „Eiropas Jaunatnes parlaments var kalpot par paraugu, veidojot starpkultūru dialogu, politiskās debates, iecietību un daudzveidību, līdz ar to pārstāvot vērtības, kas liktas Eiropas projekta pamatos,“ akcentēja vēstnieks Šute, uzrunājot jauniešus. Eiropas Jaunatnes parlamenta Parlamentārā asambleja. Palielināt attēlu Eiropas Jaunatnes parlamenta Parlamentārā asambleja. (© Vācijas vēstniecība Rīgā)

Savas pastāvēšanas 30 gados Eiropas Jauniešu parlaments ir izveidojies par īpašu Eiropas izglītības projektu, kurā katru gadu satiekas tūkstošiem jauniešu no visas Eiropas. Latvijā, tāpat kā tās kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā, šāda tipa tīkls ir izveidots arī valsts līmenī un tam ir būtiska loma, nodrošinot platformu visas Eiropas jauniešu dialogam.  Starpkultūru dialogs un politiskās debates palīdz iesaistīt jauniešus aktīvā pilsoniskajā sabiedrībā. Īpaša vērība šajā kontekstā tiek pievērsta kritiskai attieksmei pret medijiem un to lomai starptautisku krīžu laikā.

Eiropas Jauniešu parlamenta otro Baltijas forumu finansiāli atbalstīja Vācijas Ārlietu ministrija  ar aptuveni 124.000 eiro. Tas ir viens no daudzajiem projektiem, kas ar ministrijas atbalstu tiek īstenoti mediju pratības un kritiskās domāšanas jomā. Mediju pratības un kritiskās domāšanas attīstība ir daļa no ārlietu ministru Edgara Rinkēviča un dr. Franka Valtera Šteinmeiera 2015. gada 17. aprīļa Kopīgajā paziņojumā ietvertajiem mērķiem. Tajā Latvijā un Vācija pauda savu vēlmi tālāk stiprināt divpusējās attiecības it īpaši mediju, kultūras un izglītības jomās.

Latvijas - Vācijas kopīgais paziņojums [pdf, 153.89k]

 

Eiropas Jaunatnes parlamenta otrais Baltijas forums

Eiropas jaunatnes parlamenta otrā Baltijas foruma Parlamentārās asamblejas atklāšana Rīgā