Grāmatas par Okupācijas muzeju jaunā izdevuma vācu valodā atvēršanas svētki

Vēstnieks Rolfs Šute saņem prof. Valtera Nollendorfa grāmatas pirmo eksemplāru. Palielināt attēlu Vēstnieks Rolfs Šute saņem prof. Valtera Nollendorfa grāmatas pirmo eksemplāru. (© Vācijas vēstniecība Rīgā) 2017. gada 27. aprīlī Latvijas Okupācijas muzejā tika prezentēts grāmatas „Latvija Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas varā. 1940. – 1991.“ jaunais pārstrādātais izdevums, kas tagad  pieejams arī papīra formā.  

Grāmatas atvēršanas svētkos tās autors prof. Valters Nollendorfs pirmo eksemplāru pasniedza Vācijas vēstniekam Latvijā Rolfam Šutes kungam. Kupli apmeklētā sarīkojuma viesu vidū bija arī Saeimas deputāts Atis Lejiņš un Latvijas Cilvēktiesību centra direktore Anhelita Kamenska.

Savā uzrunā vēstnieks Šute atzinīgi vērtēja Okupācijas muzeja un grāmatas jaunā izdevuma vācu valodā ieguldījumu, sabalansēti un tiecoties pēc objektīva skatījuma analizējot Vācijas un Latvijas vēstures tumšāko nodaļu – laika posmu, kad nacionālsociālistiskā Vācija okupēja Latviju Otrā Pasaules kara laikā un noziegumus, kurus nacionālsociālisms izdarīja Eiropā, tātad arī Latvijā. Vēstnieks Rolfs Šute uzrunā viesus. Palielināt attēlu Vēstnieks Rolfs Šute uzrunā viesus. (© Vācijas vēstniecība Rīgā)

Vēstnieks Šute pateicās prof. Valteram Nollendorfam un muzeja direktoram Gunāram Nāgelam par Latvijas Okupācijas muzeja un Vācijas vēstniecības Rīgā izcilo ilggadīgo sadarbību.

Vēstnieka Šutes uzrunas pilns teksts šeit [pdf, 158.35k]

Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstīja Vācijas vēstniecība Rīgā.

Grāmatas par Okupācijas muzeju jaunā izdevuma vācu valodā atvēršanas svētki

Sarīkojuma apmeklētāji.