Par Vāciju jaunā veidolā - svaiga, mobila, interaktīva – deutschland.de jaunā seja

Atklāt dažādas tēmas, atrast informāciju, noskatīties video, piedalīties viktorīnā par Vāciju un balsojumos, iesaistīties domu apmaiņā – ja gribat saprast, kā darbojas Vācija un kas Vācijas sabiedrībai ir svarīgs, apmeklējiet deutschland.de  un ar to saistītos sociālo mediju kanālus.

Vācijas platforma ir ieguvusi jaunu veidolu, tā ir svaiga, mobila un interaktīva. Apmeklējot www.deutschland.de jūs atradīsiet:

·         Aktuālus rakstus par Vācijai nozīmīgām politiskām un sabiedriski aktuālām tēmām, piemēram, energoresursu pārstrukturizāciju, migrāciju un integrāciju, Eiropas vienotību.    .

·         Padziļinātu informāciju par aktualitātēm – interesantiem cilvēkiem, kuri ar savām idejām un prasmēm spēj kaut ko mainīt, interesantām tēmām un iniciatīvām no Vācijas.      

·         Multimediju stāstus, kas jums parādīs tuvplānā cilvēkus un viņu piedzīvoto.

·         Desmit pasaules reģioniem sagatavotos rakstos reģionālu skatījumu uz tēmām un cilvēkiem, kas saista Vāciju ar tās partneriem.

·         Izklaidi, viktorīnas un balsojumus.         

·         Sociālo mediju kanālus, kuros varat informēt par jums svarīgām lietām. Jūsu rīcībā ir sociālo mediju menedžeri dažādos pasaules reģionos.         

·         Ātri pieejamus pakalpojumus un informāciju, piemēram, par studijām, darbu vai arī ceļojumiem.           

·         Tas viss 9 valodās.  

 Kā jums patīk jaunais piedāvājums? Mēs priecāsimies par jūsu priekšlikumiem, kritiku, atzinību un idejām. Rakstiet mums deutschland%27%de,redaktion vai arī iesaistieties viedokļu apmaiņā mūsu sociālo mediju kanālos

www.facebook.com/deutschland.de

www.twitter.com/de_deutschland

instagram.com/deutschland_de

blog.deutschland.de

Par Vāciju jaunā veidolā