„Vācu kultūras pavasara“ svinīgais noslēgums Daugavpilī

Kuplā skaitā apmeklētais „Vācu kultūras pavasara“  svinīgais noslēgums svinīgais Daugavpilī. Palielināt attēlu Kuplā skaitā apmeklētais „Vācu kultūras pavasara“ svinīgais noslēgums svinīgais Daugavpilī. (© Vācijas vēstniecība Rīgā) Pēc vairāk nekā četrām nedēļām, kas bija piepildītas ar plašu programmu, 2017. gada 24. aprīlī noslēdzās šī gada „Vācu kultūras pavasaris“ Daugavpilī.  Svinīgajā noslēguma sarīkojumā piedalījās arī Daugavpils Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis un Vācijas vēstniecības Rīgā kultūras nodaļas vadītājs Kristofs Klārmanis. 

4. „Vācu kultūras pavasari“ 2017. gadā  tematiski iezīmēja Nobela prēmijas laureāti vācu rakstnieki Ginters Grass un Heinrihs Bells, kuri šogad būtu svinējuši attiecīgi 90. un 100 dzimšanas dienu. No 2017. gada 27. marta Daugavpilī noritēja daudzveidīgi sarīkojumi, kas deva iespēju padziļināti pievērsties vācu valodai, literatūrai un kultūrai. Programma bija domāta dažādām vecuma grupām. Tā aptvēra gan konkursu pirmskolas vecuma bērniem „Mana pirmā bilžu grāmata vācu valodā“, gan arī koncertus, teātra izrādes, kinofilmu demonstrējumus, kā arī zinātnisko simpoziju par Rūdolfu Blaumani un literatūru vācu valodā. 

„Vācu kultūras pavasara“ svinīgais noslēgums Daugavpilī. Palielināt attēlu „Vācu kultūras pavasara“ svinīgais noslēgums Daugavpilī. (© Vācijas vēstniecība Rīgā) Noslēguma sarīkojumā Domes priekšsēdētāja vietnieks Dukšinskis un Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs centra konsultante Anete Rihtere-Judta pasniedza 1. pakāpes vācu valodas diplomus (DSD I) skolēniem no Daugavpils. Daugavpils Valsts ģimnāzijas audzēknis Kārlis Vagalis pēc tam uzstājās ar  lieliski sagatavotu priekšlasījumu, kas bija mutiskā eksāmena (DSDII) sastāvdaļa . Tādējādi DSD I diplomandi varēja uzzināt, kādas iespējas viņiem pavērsies, turpinot mācīties vācu valodu un  piesakoties arī DSD II eksāmena sagatavošanas ciklam.

Kultūras, preses un konsulāro jautājumu referents Kristofs Klārmanis sveic „Vācu kultūras pavasara“  svinīgā noslēguma Daugavpilī apmeklētājus. Palielināt attēlu Kultūras, preses un konsulāro jautājumu referents Kristofs Klārmanis sveic „Vācu kultūras pavasara“ svinīgā noslēguma Daugavpilī apmeklētājus. (© Vācijas vēstniecība Rīgā) Noslēgumā Vācijas vēstniecības Rīgā pārstāvis Kristofs Klārmanis pateicās par lieliski noorganizēto Kultūras pavasari un uzaicināja viesus uz pieņemšanu.

„Vācu kultūras pavasara“ svinīgais noslēgums Daugavpilī

Logo