Starptautiskā literatūras konkursa „Lesefüchse“ Latvijas fināls Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijā Rīgā

Finālisti: Kristīne Tomase, Katrīna Gedola, Katrin Kirch, Roberts Kalniņš, Elma Zeidlere un Natālija Šreibere Palielināt attēlu Finālisti: Kristīne Tomase, Katrīna Gedola, Katrin Kirch, Roberts Kalniņš, Elma Zeidlere un Natālija Šreibere (© Vācijas vēstniecība Rīgā) 2017. gada 28. martā Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijā notika konkursa „Lesefüchse“ Latvijas fināls. Šogad tajā piedalījās Kristīne Tomase, Katrīna Gedola, Katrin Kirch, Roberts Kalniņš, Elma Zeidlere un Natālija Šreibere.

Literatūras konkursu „Lesefüchse International“ kopš 2008. gada organizē Vācijas Ārlietu ministrija un Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centrs. Tas ir domāts 10. - 12. klašu skolēniem no skolām, kas piedāvā iegūt vācu valodas (DSD) diplomu. Konkursa ietvaros skolēniem jāizlasa 4  jaunatnes romāni vācu valodā un kopā ar skolotājiem jāveic teksta analīze. Pēc tam viņi uz skatuves prezentē savus favorītus un cenšas iejusties literatūras kritiķa lomā. 

2017. gadā konkursā tika diskutēts pār šādām grāmatām: Herberta Gintera „Die Zeit der großen Worte“, Tomasa Feibela „Like me“, Kristofa Šoiringa „Echt“ un Lukasa Erlera „Brennendes Wasser“. Konkursa dalībniekiem vajadzēja klausītājus iepazīstināt ar grāmatām, diskutēt par literāro darbu nosaukumiem, izvērtēt ar grāmatām saistītās priekšmetiskās asociācijas, kā arī analizēt citātus no minētajām grāmatām.

Šogad saskaņā ar žūrijas vērtējumu  tas vislabāk izdevās Natālijai Šreiberei no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas.  Žūrijā darbojas Vācu evaņģēliski – luteriskās baznīcas Latvijā mācītājs Žurija: Aleksandrs Čuikovs, Inga Probsta, Leonards Benedikts und Markus Šohs Palielināt attēlu Žurija: Aleksandrs Čuikovs, Inga Probsta, Leonards Benedikts und Markus Šohs (© Vācijas vēstniecība Rīgā) Markus Šohs, brīvprātīgo darba palīgs Latvijā Leonards Benedikts, Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta lektore Latvijas Universitātē Inga Probsta, kā arī Vācijas vēstniecības Rīgā darbinieks Aleksandrs Čuikovs.