Baltijas vācu biedrību dziedāšanas svētki

Palielināt attēlu Baltijas vācu biedrību 23. dziedāšanas svētki, kurus organizēja Latvijas Vācu savienība, notika 2017. gada 27. un 28. oktobrī Rīgā. Svinīgo sadziedāšanās kopkoncertu dziedāšanas svētku noslēgumā 28. oktobra vakarā apmeklēja arī vēstnieks Šute, kurš savā uzrunā atzinīgi novērtēja aptuveni 220 svētku dalībnieku veikumu. Viņš uzsvēra, ka nozīmīgs ir ne tikai biedrību mākslinieciskais darbs, bet arī to ieguldījums, veicinot saprašanos starp Vāciju un attiecīgo biedrību pārstāvētajām valstīm.

Latvijas Vācu savienības valdes priekšsēdētāja Ilze Garda uzņēmās vakara vadītājas lomu. Tā gaitā tika nolasīts arī Bundestāga deputāta Hartmuta Košika – pilnvarotā izceļotāju un nacionālo minoritāšu jautājumā – uzruna. Koncertā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā savu varējumu rādīja kori no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, kā arī viens ansamblis no Sanktpēterburgas Krievijā. Palielināt attēlu

Vācu biedrību pārstāvji varēja iepazīties jau pirms kopkoncerta, piedaloties forumā par veiksmīgām projektu idejām un apspriežot turpmākās pārrobežu sadarbības iespējas.

Vēl šajā laikā notika seminārs jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem par mediju darbību, kura gaitā pieredzējuši žurnālisti skaidroja žurnālistikas darba pamatus un mediju veidošanas principus. Pēc kopkoncerta jauniešiem bija iespēja prezentēt semināra rezultātus. Mediju semināra sagatavošanā atbalstu sniedza "Young Media House" no Rīgas.

Vēstnieka uzruna vācu valodā atrodama šeit [pdf, 129.99k]

Foto: Latvijas Vācu savienība

Baltijas vācu biedrību dziedāšanas svētki