Sociālās atmiņas monitoringa Latvijā 2017 prezentācija

Vēstnieka Šutes ievadvārdi. Palielināt attēlu Vēstnieka Šutes ievadvārdi. (© Vācijs vēstniecība Rīgā) Kopā ar Konrāda Adenauera fonda Rīgas biroja vadītāju Elizabeti Baueri Vācijas vēstnieks Rolfs Šute 25. oktobrī aicināja interesentus uz Dr. Mārtiņa Kaprāna  prezentāciju „Sociālās atmiņas monitorings Latvijā 2017”. Piedaloties vairāku vēstniecību un Latvijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, Dr. Kaprāns izvērtēja paša un Andra Saulīša veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultātus, kā arī atbildēja uz daudzajiem jautājumiem. Dr. Kaprāns prezentē savu pētījumu. Palielināt attēlu Dr. Kaprāns prezentē savu pētījumu. (© Vācijas vēstniecība Rīgā)

Pētījums „Sociālās atmiņas monitorings Latvijā 2017” salīdzina 2012. un 2017. gada aptauju rezultātus, ko papildina 2004. un 2009. gada dati par dažādiem Latvijas 20. gadsimta vēstures aspektiem. Cita starpā tiek aplūkota iedzīvotāju attieksme pret periodu, kad Latvija bija Padomju Savienības sastāvā, ka arī 2. pasaules kara ietekme uz Latviju un tās iedzīvotājiem. Aptaujā tiek noskaidrots, vai dažādu Latvijas sabiedrības grupu viedokļi atšķiras un vai vēstures notikumu uztverē ir vērojamas reģionālas atšķirības.